Fremtidssikret fleksibel storage løsning

Mængden af data vokser kraftigt. Analyseinstituttet Gartner forudser en vækst i data på 650% over de næste 5 år. Forventningerne til vækst på det danske marked er 40-60% per år.

80% af datavæksten stammer fra ustruktureret information som f.eks. dokumenter og billeder. Datavæksten for de ustrukturerede data giver store udfordringer, da det ofte vil være svært at gennemskue hvilke data der kan slettes, og hvilke data der skal gemmes.

Storage on-demand

Cortex tilbyder en total storage løsning i form af en driftet storage-platform, hvor vi er totalleverandør og tager det fulde ansvar for levering, implementering, drift og support.

I tæt samarbejde med kunden afdækkes det specifikke storage-behov, og Cortex designer derefter storage-løsningen, naturligvis med udgangspunkt i best practise på området.

Implementering

Cortex varetager alle opgaver i forbindelse med at etablere storage løsningen på kundens lokation:

    Indkøb og levering
    Installation, implementering og tilpasning
    Tilpasning af optioner
    Etablering af overvågning

Daglig drift og support

Den daglige drift af storage-løsningen håndteres af Cortex

    Vedligeholdelse og drift
    Fejlhåndtering og løsning
    Kapacitets- og performanceovervågning
    Rapportering

Rådgivning

På baggrund af rapporteringen og kundens forventning giver Cortex anbefalinger for udvidelse af kapacitet, så der ikke opstår mangel på hverken båndbredde eller storagekapacitet i løsningen.