Cloud computing er et begreb som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. Der er flere fordele ved at benytte en Cloud (sky) tjenester herunder fleksibilitet og mobilitet. Fleksibiliteten er hvor ofte at man kun betaler for det man forbruger og der kan skrues op og ned på diverse ressourcer efter behov. Mobiliteten består i at man kan tilgå det uanset hvor du befinder dig, bare der er en internet forbindelse.

Cortex leverer både Cloud ydelser fra eget datacenter men også fra Microsoft Azure og Office 365.

 Microsoft Azure

Microsoft investerer enorme mængder på at etablere grønne datacentre spredt ud over kloden og på at udvikle og forbedre de ydelser der leveres fra Azure. Der er rigtig mange ydelser allerede og de inkluderer alle de ydelser som i dag kan leveres fra eget datacenter eller fra en leverandørs datacenter.

Der er dog vigtigt at det nuværende IT miljø analyseres grundigt og forskellige optimeringer gennemgås inden man begynder at flytte sine servere/services 1:1 op i skyen. Der er også et sikkerhedsperspektiv der skal håndteres.

Cortex kan sammen med dig:

  • lave denne analyse
  • gennemgå de muligheder der er
  • få beregnet ROI
  • migrere til Azure og benytte de optimeringsmuligheder der er
  • Cortex kan under og efterfølgende lave "Managed Service" af hele IT miljøet, både det der er On Premise og i skyen

Kontakt os på 7020 1499 for at høre om alle de muligheder skyen kan give dig.