Vi leverer professionel drift, vedligeholdelse, overvågning og Service Desk på servere, klienter, netværk, databaser, sikkerhed, IP-Telefoni og udvalgte applikationer 24 timer i døgnet 7 dage om ugen i henhold til ITSM og ITIL standarder.

Cortex tilbyder driftsaftaler, der strækker sig fra rene beredskabsaftaler til totale outsourcing-aftaler med en lang række services såsom Overvågning, Service Desk, Konsulenter, Statusmøder og Driftseffektivitetsgaranti.

Vi kan derfor tilbyde at fastsætte serviceniveauet individuelt i overensstemmelse med dine særlige ønsker og behov.

Vores konsulenter kan eksempelvis arbejde på din adresse én eller flere faste dage om ugen eller kun ved tilkald.

Oven på dette kan lægges en aftale om hosting eller remote overvågning af systemerne og netværket – enten i dagtimerne eller som en 24-timers ordning.

En af vore fordele er, at vi kan levere den rette konsulent til enhver opgave. Vores tekniske erfaringsgrundlag dækker bredt og når dertil kommer ITIL certificeringer og FDA uddannelse, kan vi tilbyde markedets dygtigste konsulenter indenfor drift og vedligehold af IT systemer.

Nogle af vore fordele:
· Certificerede konsulenter indenfor førende teknologier
· ITIL certificeret - sikrer ensartede leverancer
· FDA uddannede konsulenter til medicinalvirksomheder
· Uvildig rådgivning.

Cortex leverer blandt andet drift- og vedligeholdelsesydelser inden for:
• Microsoft Windows Operativ Systemer
• OpenVMS
• UNIX /LINUX
• DBA (Oracle, SQL Server, DB2)
• Microsoft Exchange
• Netværk, LAN/WAN, Firewall, VPN
• Sikkerhed
• Storage
• Backup
• Middleware applikationer
• Udvalgte applikationer
• Projektledelse