For alle Microsoft 365 løsninger, beregnes en score fra 0-100% som viser hvor sikkert ens miljø er konfigureret. Jo højere ens score er, jo mere sikker er den. Scoren bliver desuden sammenlignet med andre lignende organisationer som din, så du kan se hvor du ligger i forhold til dem. Du finder Secure Score på Microsoft Defender portalen (https://security.microsoft.com).

Den samlede score er et gennemsnit af scoren fra følgende kategorier: Identiteter, Data, Enheder og Apps.

Secure score siden indeholder mange forslag til tiltag, man kan udføre for at øge sin score. Der er beskrivelser i hvordan disse tiltag opsættes/konfigureres. Når man har udført en af disse forslag, kan det tage op til 48 timer før scoren bliver opdateret på portalen.

Vær opmærksom på at afbalancere sikkerhed med at brugerne også skal kunne udføre deres arbejde. Det betyder at ikke alle disse sikkerhedstiltag vil fungere for alle miljøer. Det er derfor heller ikke realistisk at kunne nå 100%. En score mellem 70-80% vil oftest være en god score for en organisation.

Kontakt os hvis du vil vide mere om hvordan du kan forbedre din score og blive bedre sikret mod de mange cybertrusler.