Få kontrol over hvem der logger på og har adgang til hvad Identity and Access Management

Identity and access management (IAM) er en disciplin som gør det muligt at sikre at de rette personer, har adgang til de rette systemer og ressourcer. IAM dækker over de organisatoriske processer og teknologier, der er knyttet til at administrere og styre virksomhedens tilknyttede brugere – herunder adgange til applikationer, systemer og datagrupper.

IAM styrer alle aspekter af brugerens livscyklus: Brugeroprettelsen, når en ny medarbejder eller samarbejdspartner bliver tilknyttet organisationen. Den løbende vedligeholdelse, når brugerens position eller adgangsbehov forandrer sig. Og ikke mindst nedlæggelsen, når der ikke længere er behov for brugerkontoen.

IAM giver overblik og svar på “Hvem har adgang til hvad?”. Det giver jer en mulighed for at have det markant lettere ved at leve op til lovgivningskrav og lettere ved at opnå compliance med persondataforordningen (GDPR).

Det betyder, at I kan bevare overblikket over adgange og forhindre uautoriseret adgang til jeres data. Ligegyldigt, hvor mange brugere og hvor mange it-systemer I har.

 

Vil du vide mere om mulighederne, kontakt: Jan Neumann / jne@cortexconsult.dk / tlf. 31 10 38 48