Kontakt sälj

Vi levererar konsult tjänster på infrastruktur lösningar, baserat på Microsoft, HP OpenView, Cisco, VM ware, Oracle och Citrix. Vi kan leverera löpande resurser, eller som ett projekt, som blir levererat i tid och enligt budget.


Det primära affärsområdet är leveranser av lösningar inom säkerhet, plattform, drift och kommunikation. Våra konsulter är alla kvalificerade och har den nödvändiga utbildning och certifiering till att kunna leverera en professionell kvalitet på såväl små som store uppgifter.


Vi erbjuder professionell rådgivning, implementering och drift inom flera olika områden:


• Databas Administration (DBA)
• Nätverk
• Säkerhet
• IP telefoni
• System Management