Kontakt sälj

Cloud computing är ett begrepp som täcker leverering av software, service och tjänster via internet.

 

Det är ett vanligt namn för användning av t ex SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service).

Hosted Exchange, Office 365 och Hosted Desktop är exempel på "cloud computing" när applikationen ligger i "molnet" och inte är installerat på datorn.

Storage och Remote Backup kan också flyttas ut i "molnet".

 

Fördelarna med "cloud computing" är bland annat en flexibel tillgång, enkel administration och ofta en mera simpel eller billigare betalningsmodell.