Kontakt sälj

En Exchange lösning, som samlar e-mail, kalender och kontakter på ett ställe.


Rent praktiskt görs detta vid, att man placerar alla sakerna, på en server som nås via internet. En effekt vid, att du lägger din data, på en central server, är samtidigt att du undgår att tappa viktig data, vid ev fel på den enskilda datorn eller om den blir stulen etc. Samtidig ger detta möjlighet till ex, delning av kontaktpersoner, planläggning av möten samt både personliga och gemensamma inkorgar.

Med en Exchange lösning får du också tillgång till e-mail, kalender, kontaktpersoner via exempelvis Outlook på din PC eller Mac. Om du är på en dator där inte Outlook är installerat, är det också möjligt att komma åt ditt Exchange konto via web mail, som bara kräver att du skriver adressen till din web mail i en browser. Utöver tillgång från datorn, är det också möjligt att komma åt sitt Exchange konto på mobiltelefoner och tablets.

Exchange servern sörjer för, att din information alltid är uppdaterat. Så om du tillför eller ändrar i antingen dina e-mails, kalender eller kontakter, så slår ändringen igenom på alla dina enheter. Det betyder, att du alltid kan vara säker på, att du alltid har uppdaterad information, oavsett hur du kommer åt ditt Exchange konto.

Det betyder, att all din information blir gjort mer mobil och det ger dig därmed möjlighet för att använda den både på och utanför kontoret.

Det är faktisk själva idén bakom en Exchange lösning. Om du tror det kan vara en lösning, som passar bra till dina behov, eller om du har ytterligare frågor om vår Exchange lösning, så är du självklart alltid mycket välkommen, till att kontakta oss för mer information.

Vi vet vad mycket och viktig information, som kan ligga placerat i mailbox, kalender och kontakter. Därför sörjer vi för, att dom nyaste säkerhets uppdateringarna är installerat på vår Exchange server! Vi gör löpande backup av våra servers. På det sättet säkrar vi bäst den information, du har stående på din Exchange konto.


Med en Exchange lösning från Cortex Consult, kan små verksamheter, vara igång och körande inom några få dagar.