Kontakt sälj

Vad är Office 365?

Det är dom välkända sammarbets och produktivitets verktygen från Microsoft Office, som levereras  i molnet. Alla kan lätt arbeta tillsammans, då dom har tillgång till e-mail, webmöten, dokumentär och kalender överallt. Oavsett storlek, finns det i Office 365 en lösning, som är utvecklad till att passa till din organisations unika behov.


Office 365 till självständiga och mindre verksamheter:

Office Planer till självständiga och mindre verksamheter

Microsoft Office 365 till självständiga och mindre verksamheter är en abonnemangs tjänst, som du kan använda till att få tillgång till din e-mail, viktiga dokument, kontaktpersoner och kalender, oavsett var du är och på varje enhet.
Denna lösning är perfekt till organisationer, som har mindre än 25 medarbetare, och som inte har IT personal eller experter.
 

Office 365 till mellanstora och stora verksamheter:

Office Planer till mellanstora och stora verksamheter

Denna lösning är utvecklat till organisationer med avancerade IT behov, härunder Active Directory-integration, avancerad e-mail arkivering, IT support hela dygnet och kompletta egenskaper för Enterprise-VoIP i den lokala miljön, eller till organisationer, som önskar att abonnera på Office Professional Plus.


Office 365 levererar användar produktivitet som du kan lita på.
Åtkomst nästan överallt till e-mail, viktiga dokument, kontakter och kalender på nästan alla enheter, som pc, Mac, Windows Phone, iPhone, Android telefoner och Symbian telefoner.
Office 365 fungerar tillsammans med dom program dina användare redan känner och använder, t ex Word, Excel, OneNote och PowerPoint.

Med Office 365 slipper du från IT bekymmer.

En användarvänlig administrations konsol ger IT-administratorn möjlighet att bevara kontrollen över användarkonton, tillgångsrättigheter och utrullning i hela organisationen.
Microsoft som är marknads ledande med hänsyn till produktivitet, är mycket pålitligt. Microsoft levererar en ekonomisk säkrad och garanterad uppetid på 99,9 %.