Framtidssäkrad och flexibel storage lösning

Mängden av data växer kraftigt. Analys institutet Gartner förutser en tillväxt i data på 650% över dom nästa 5 åren. Förväntningarna på tillväxten är ca 40-60% per år.

80% av data tillväxten härrör från ostrukturerad information som t ex, dokument och bilder. Data tillväxten för den ostrukturerade datan, ger stora utmaningar, då det ofta vill vara svårt att genomlysa vilken data som kan raderas, och vilken data som skall sparas.

 

Storage on-demand

Cortex erbjuder en total storage lösning i form av en driftad storage-plattform, när vi er totalleverantör och tar fullt ansvar för leverering, implementering, drift och support.

I nära samarbete med kunden avtäcker vi det specifika storage behovet, och Cortex designer därefter storage lösningen, naturligtvis med utgångspunkt i ”best practise”, på området.

 

Implementering

Cortex tar hand om alla uppgifter i förbindelse med att etablera storage lösningen på kundens lokation:  

 

Inköp och leverering

    Installation, implementering och tillpassning
    Tillpassning av optioner
    Etablering av övervakningDaglig drift och support

  

 

Underhåll och drift

Den dagliga driften av storage lösningen hanteras av Cortex

    Felhantering och lösning
    Kapacitets och performance övervakning
    Rapportering

 

Rådgivning

På bakgrund av rapporteringen och kundens förväntningar ger Cortex rekommendationer för utvidgning av kapacitet, så det inte uppstår brist på varken bandbredd eller storage kapacitet i lösningen.