Cortex erbjuder fjärrövervakning av system, nätverk och applikationer via vår Service Desk, som är placerat på huvudkontoret i Valby.
Oregelbundenheter vill oftast bli uppdagade, innan dom utvecklar sig till problem, och felsökning kommer göras antingen via fjärruppkoppling eller en on-site konsult.


Övervakning av infrastruktur:

  • Server
  • Kommunikation
  • Säkerhet
  • Klienter


Applikationslösningar:

  • Post
  • Office-applikationer
  • Portaler
  • ERP
  • CRM


Övervakningen sker med vår OpsView vertyg