Kontakt sälj

Cortex Datacenter är säkrat 24x7x365 både fysisk och logiskt. Vi samarbetar med InterXion och har placerat vår produktions datacenter i deras faciliteter.

Interxion är certifierat enligt till den internationellt erkända ISO 27001-standard för säkerhet i datacenter.

Datacentret är uppbyggt med en avancerad infrastruktur och redundanta system för strömförsörjning, kylning och brandsäkerhet.

Dessutom erbjuder vi att drift av Disaster Recovery system i vårt andra datacenter, som är fysisk placerat på en annan adress. Det är också här våra redundanta multi-site backup system är placerat.