Kontakt sälj

Service Desk är den centrala punkten för all kontakt, vad antingen det gäller användar-administration eller 2nd o 3rd level support på hardware och eller software.
Service Desk från Cortex säkrar:

 

  • En tillpassad Service Desk, som är avstämd med din verksamhets behov, således att samarbetet skapar ett optimalt värde för dig och din verksamhet.
  • Snabb och smidig tillgång till en bred och djup kompetens.
  • En stabil Service Desk, som alltid är tillgänglig.
  • Nöjda IT-användare.
  • Avlastning av IT-avdelningen och avancerade användare.


Blir en Service Desk ärende kritisk, eskaleras den till ledningen i Cortex, som sätter dom nödvändiga resurser på ärendet, för att lösa problemet eller göra en ”work-around”.
När kunden har accepterat lösningen, stänger ärendet.
 
Öppningstider
Måndag - fredag:  07:00 - 17:00

 

Teamviewer til Windows

Teamviewer til Mac